Konkurranseregler - Sosiale medier

Vilkår og regler for Skjønn Concept Store konkurranser i sosiale medier.

 1. Konkurransene organiseres av Skjønn Concept Store («Skjønn»). Konkurransene er ikke på noen måte sponset, støttet eller administrert av Facebook/Instagram.

 2. Gjennom å delta i konkurransene godtar du Skjønns konkurranseregler, vilkår og behandling av personopplysninger.

 3. Informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger finner du i vår Personvernerklæring.

 4. Facebook-profilen/Instagram-profilen du deltar i konkurransene fra, må være opprettet i henhold til respektive plattforms fellesskapsregler. Falske profiler kan ikke delta i konkurransene.

 5. Deltakeren må være bosatt i Norge og være over 18 år.

 6. Vi forbeholder oss retten til å fjerne og anmelde bidrag som vurderes som ulovlige eller på annen måte etisk eller moralsk støtende/krenkende.

 7. Ansatte i Skjønn Concept Store og deres pårørende har ikke lov til å delta i Skjønns konkurranser i sosiale medier.

 8. Gjennom å delta i konkurransen overdrar du opphavsretten til eventuelle konkurransebidrag som skal sendes inn, til Skjønn. Det betyr blant annet at alle dine rettigheter til bidraget faller bort og at Skjønn kan bruke bidraget, uten tidsbegrensning, på valgfri måte, imidlertid kun innenfor Skjønns normale virksomhet og i overensstemmelse med norsk lov og god sedvane.

 9. Vinneren kåres av en jury innen Skjønn-konsernet. Juryen velger ut vinneren på bakgrunn av deltakerbidraget. Juryens avgjørelse kan ikke overprøves.

 10. Som deltaker i konkurransen samtykker du i at vi eventuelt legger ut bidraget på hjemmesiden vår og bruker det i Skjønns markedsføring.

 11. Vinneren annonseres i den kanalen som konkurransen holdes i, der vinneren/vinnerne blir underrettet om premien. Innen 7 dager etter dette skal vinneren/vinnerne gjennom personlig melding oppgi kontaktopplysninger og adresse for levering av premien. Hvis vinneren ikke kontakter Skjønn innen 7 dager etter at vinneren er offentliggjort, har Skjønn rett til å kåre en ny vinner. Premien sendes innen 30 dager etter at Skjønn har mottatt vinnerens adresseopplysninger.

 12. Premien er personlig og kan ikke overdras til andre.

 13. Premien kan ikke tas ut i kontanter eller byttes mot andre produkter, gavekort eller en tilsvarende premie. Eventuell premieskatt betales av vinneren.

Skjønn-konsernets konkurranseregler og vilkår reguleres i henhold til norsk lov.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i konkurranseregler, skrivefeil og tekniske feil eller tapt funksjonalitet som skyldes problemer hos en annen leverandør, for eksempel Instagram, samt utsolgte varer.

Har du flere spørsmål, må du gjerne kontakte oss.